You are here

IV Produkt Designer

Vi vil gjerne skape en enklere hverdag for konsulenter, installatører og entreprenører. Med vårt program IV Produkt Designer får du hjelp til prosjektering og dimensjonering av ventilasjonsaggregat.

Last ned den nyeste versjonen av
IV Produkt Designer

Logg på for å last ned den nyeste versjonen av IV Produkts produktvalgsprogram IV Produkt Designer G3 305.27.1.0

Mer om IV Produkt Designer

Hva er IV Produkt Designer?

IV Produkt har i flere år produsert programvare som er ment som et hjelpemiddel når du skal prosjektere og dimensjonere et ventilasjonsaggregat.

IV Produkt Designer er et produktutvalgsprogram for IV Produkts ventilasjonsaggregat. IV Produkt Designer er enkelt og intuitivt. Programmet genererer aggregatskisser med mål, som kan vises tredimensjonalt eller fra ulike vinkler.

LCC, livssyklusenergikostnad

IV Produkt Designer har også et frittstående LCC-beregningsprogram.
Det gir deg muligheten til å regne ut energikostnaden for det eksisterende ventilasjonsaggregatet ditt. Et godt hjelpemiddel når du skal gjennomføre en energideklarasjon.

 

Du finner LCC-programmet nederst i menyen i IV Produkt Designer.

Bygg aggregatet ditt i IV Produkt Designer G3, så får du en ferdig tegning med mål, og med tekniske data som SFPv-verdier, temperaturvirkningsgrad, lyddata og mye mer.

Programmet genererer en tredimensjonal modell over ventilasjonsaggregatet, som kan importeres inn i AutoCAD, (DXF).

Beskrivelsestekst fra programmet

For hvert prosjekt som kjøres i programmet, finnes det beskrivelsestekster, AMA, som kan eksporteres til et Word-dokument. Beskrivelsesteksten er en dokumentasjon av aggregatet, og den danner grunnlaget for instruksjoner, drift og vedlikehold. Den kan også brukes til å kopiere informasjonen til prosjektbeskrivelser.

 

What's new in the latest version?

Version 305.26.1.0

Calculate energy saving and payback time

Under the Energy tab, you can now select Investment Calculation, a simplified and more straight forward version of our LCC and ROI calculations, more adapted to the format used among property owners. It provides a quick and easy way of calculating energy savings and payback times for AHU replacement projects. You can also get information about how the property value will be affected by the investment.

New rotor geometries with lower pressure drops

You can now select the full range of new rotor geometries R20–R60, also for the larger range of units, sizes 740, 850 and 980. You will have the same efficiency, but with a lower pressure drop.

More options to present technical data in printouts

Under Tools and Settings, you can in the default settings select if you want SEER, (Calculated Seasonal Efficiency Ratio) for an EcoCooler or a ThermoCooler HP during its cooling season operation, to be presented on your technical data.

New Zone control and updated flowchart layout

You can now select the new Zone control options, with better layout and presentation of the zones in the flowcharts.

Version 305.25.1.0

News for the Envistar Top range

Three new sizes: 17 (replaces 16), 22 (replaces 21) and 28 (completely new).

The air flow range increases from 2.0 to 2.8 m3/s (7,200 to 10,000 m3/h).

All sizes can be delivered with rotary heat exchanger and counter-flow heat exchanger.

The integrated cooling unit EcoCooler is available for all sizes, 04 to 28.

The integrated reversible heat pump ThermoCooler HP is available for sizes 06 to 28, with rotary heat exchanger.

New, more flexible, placements of duct connections.

All configurations can be selected with the Easy Access concept, making site-transportation into the plant room easier.

Calculations of duct-mounted heating and cooling coils are now also possible for the Envistar Top range.

 

Følg oss: