Hovedkontor stengt fra 15. juli til 4. august. Supportnummer er tilgjengelig.Les mer

You are here

Vi skaper godt inneklima
og sparer energi

Siden 1969 har vi spesialisert oss på å utvikle og produsere energieffektive ventilasjonsaggregat. I dag er vi markedsledende og har bransjens høyeste utviklingstakt.

Ved å tenke innovativt og bærekraftig skaper vi inneklima som får mennesker til å føle seg vel, samtidig som vi sparer på jordens ressurser. Med en rekke fleksible produktserier kan vi oppfylle de fleste behov. I dag brukes ventilasjonsaggregatene våre i mange tusen skoler, arbeidsplasser, sykehus, arenaer og boliger rundt om i Europa.

Se presentasjon av bedriften i vår film.

Vi tenker i nye baner!

IV Produkt er et privateid firma i Växjö i Småland, og vi utvikler og produserer innovative ventilasjonsløsninger. Det har vi gjort siden 1969. I dag er vi markedsledende innen utvikling og produksjon av ventilasjonsaggregat. Den posisjonen har vi oppnådd ved å ha bransjens høyeste utviklingstakt.

Vi tilbyr innovative kvalitetsprodukter som gjør det mulig å gjenvinne energi og skape godt inneklima. Det har vært vår filosofi i mange år, noe som har ført til stor suksess. Vi har hatt gjennomsnittlig vekst på 12 % de siste ti årene.

Vårt fokus på livssykluskostnad (LCC) gjennomsyrer hele virksomheten, fra produktutvikling til salg. Det er en naturlig del av utviklingsarbeidet vårt. Målet er tydelig. Produktene våre skal gi deg som kunde den laveste totalkostnaden for innkjøp, drift og vedlikehold. I tillegg gir optimalisert livssykluskostnad høyere eiendomsverdi. Til syvende og sist handler det om at vi alle i fellesskap må verne om miljøet og jordens ressurser.

Med vårt komplette utvalg av produkter og vår lange erfaring kan vi finne ventilasjonsløsninger som passer de fleste behov. Vi deler gjerne kunnskapen vår, og vi arbeider hele tiden for å gjøre det enkelt og trygt for deg som kunde å velge IV Produkt som din leverandør.

 

Langsiktig samarbeid med kunder og leverandører er viktig for oss. Det er en måte for oss å kunne spisse kravene våre ytterligere når vi utvikler nye produkter og produksjonsmåter. Ventilasjonsaggregatene våre er testet og sertifisert av Eurovent Certification, noe som er en trygghet for deg som kunde. En naturlig del av vårt kvalitets- og miljøarbeid er at vi er ISO-sertifisert i samsvar med 9001 og 14001.

Den langsiktige tankegangen gjenspeiler seg også tydelig i investeringene våre. Vi har gjennomført store satsinger i lokaler for utviklingslaboratorium, produksjon, kontor og et opplæringssenter. For å effektivisere og utvide kapasiteten, har vi installert den nyeste teknologien innen produksjonsmaskiner.

Vi hos IV Produkt bidrar til noe som alle har et stort ansvar for – vi sparer på jordens ressurser. Det innebærer at vi arbeider i en fremtidsrettet bransje, og at vi har et viktig oppdrag.

Ikke nøl med å ta kontakt!

Vår forretningsidé

IV Produkt skal utvikle, produsere og selge miljø- og energieffektive ventilasjonsaggregater.

 

IV Produkt er i en fremtidsbransje. Et historisk tilbakeblikk viser at det har vært sånn siden starten i 1969. Vår langsiktige tankegang avspeiler seg tydelig i de investeringer vi har gjort for fremtiden. Opp igjennom årene har vi gjort store investeringer i lokaler for utvikling, produksjon, kontorer og utdanning.

 • 1969

  Syv entreprenører starter selskapet Industriventilation

 • 1980

  Eksportvirksomheten startes

 • 1981

  Skanska kjøper selskapet

 • 1990

  Selskapet flytter inn på Sjöuddevägen i Växjö

 • 1991

  Forretningsideen blir formulert:
  IV Produkt utvikler, produserer og selger
  miljø- og energieffektive ventilasjonsaggregat.

  I dag står bærekraftspørsmålene høyt på agendaen.
  Mange snakker om energieffektivitet og levetidskostnad,
  begreper som vi har brukt hos IV Produkt helt siden
  tidlig 90-tall, og som vi forankret i forretningsideen vår.

 • 1993

  Det dannes en egen salgsorganisasjon

 • 2005

  Alf og Mattias Sjöberg kjøper bedriften

 • 2006

  Selskapet bytter navn fra Industriventilation til IV Produkt

 • 2008

  Vi bygger ut med 1800 m2

 • 2011

  Bedriften vokser fortsatt, og vi
  bygger ut med ytterligere 3700 m2

 • 2013

  Vi fortsetter å vokse, og vi investerer for fremtiden.

  Noen av satsingene som omfattes av
  investeringsprogrammet vårt på 120 MSEK og som vi startet i 2013, er:

  • Investeringer i nye maskiner, blant annet en automatisert
  blikkbehandlingslinje som produserer alle lukene
  og panelene til aggregatene våre.


  • Nytt logistikksenter, hvor vi kan laste og losse alt materiale under
  tak, samt ha kostnadseffektivt lager selv ved fremtidig tilvekst.


  • Oppbygging av et kompetansesenter, et møtested for kunnskap,
  konferanser og kurs.


  • Utvikling av et innovasjonssenter hvor fremtidens ventilasjonsaggregat
  skal utvikles og testes.

 • 2014

  Etablerer datterselskaper i Storbritannia,
  Norge og tyskland

 • 2016

  Vårt investeringsprogram som ble startet i 2013 ble sluttført og vår utviklingstakt øker markant.

  Med vårt nye Competance Center kan vi gjennomføre flere og bedre kurs og undervisninger en noen gang tidligere.

 • 2016

  Mattias Sjøberg kjøper resten av aksjene og blir eneeier av selskapet.

 • 2019

  Akkurat i tide til vårt 50-årsjubileum når vi en omsetning på 1 milliard svenske kroner, et mål som vi satte oss i 2013 og som vi har jobbet hardt for å nå helt siden.

  50 years of air handling

  Med planer om nye investeringer og utvidelse av produksjonsanlegget fortsetter vi nå mot vårt nye mål:
  2 milliarder svenske kroner i 2026

Ledelse

Mattias Sjöberg

Administrerende direktør

+46 470-75 88 60
+46 70-630 75 33
mattias.sjoberg [at] ivprodukt.se

Björn Fredriksson

Salgssjef Sverige

+46 470-75 88 44
+46 70-692 88 44
bjorn.fredriksson [at] ivprodukt.se

Magnus Lind

SVP Sales & Marketing Europe

+46 470-75 89 62
+46 70-558 73 31
magnus.lind [at] ivprodukt.se

Leif Svensson

Personalsjef

+46 470-75 88 02
+46 70-676 88 02
leif.svensson [at] ivprodukt.se

Fredrik Wolff

Teknisk sjef

0470-75 88 36
070-695 88 17
fredrik.wolff [at] ivprodukt.se

Helén Fransson

Økonomiansvarlig

+46 470-75 88 04
+46 70-686 88 04
helen.fransson [at] ivprodukt.se

Mattias Kjellsson

COO

+46 470-75 88 07
+46 70-355 88 07
mattias.kjellsson [at] ivprodukt.se

 

 

 

Miljø og kvalitet

Miljøspørsmål står høyt på dagsordenen Bedrifter, organisasjoner, myndigheter og privatpersoner legger stadig større vekt på miljøaspektet i forretningsforbindelsene sine. Det synes vi er bra. Hos IV Produkt arbeider vi langsiktig med å bygge en bærekraftig virksomhet som skaper verdi for kundene våre. Gjennom produktene våre, vårt fokus på livssykluskostnad (LCC) og vår måte å opptre på, bidrar vi til en mer bærekraftig verden hvor vi sparer på jordens ressurser. Som støtte i arbeidet har vi kvalitetssikret virksomheten i samsvar med ISO 9001, og vi har innført et miljøstyringssystem i samsvar med ISO 14001.

Vår miljøpolicy kort forklart

 • Hos IV Produkt arbeider vi for å minimere belastningen på miljøet og menneskers helse. Produktene som vi produserer, skal bidra til en bærekraftig økologisk utvikling.
 • Vi skal arbeide aktivt med miljøspørsmål i alle deler av virksomheten, for eksempel i form av informasjon og opplæring. Forslag til forbedringer skal oppmuntres.
 • Vi skal redusere miljøforstyrrelsene, blant annet ved å øke utnyttelsesgraden av råvarer og energi, samt ved å redusere avfallsmengden.
 • Vårt arbeid for miljø og helse skal overgå det som er angitt i lovverk, regler, tillatelser og vilkår. Det skal skje ved at vi regelmessig gransker virksomheten fra et miljøståsted og at vi skal foreslå forbedringer av prosesser, produkter, materialvalg, organisering og rutiner.
 • Før beslutninger om investeringer, nybygg, renovering og andre forandringer, skal vi vurdere miljø- og helsespørsmål, risikoer og konsekvenser.
 • Vi skal raskt utrede alle miljøspørsmål. Berørte parter skal informeres, og vi skal arbeide for en åpen dialog og gjøre kunnskap om miljøvern lett tilgjengelig.
 • Vi skal stadig utvikle produktene våre slik at de får minimal påvirkning på miljø og helse, i hele livssyklusen.

Hva vi kan påvirke

Grunnlaget for miljøarbeidet ligger i at hver avdeling identifiserer ulike miljøaspekter. Basert på det bestemmer bedriftsledelsen hvilke miljøaspekter som skal inngå i miljøstyringsprogrammet vårt. Miljøaspektene overvåkes kontinuerlig og alltid i forbindelse med bygging, utvikling og innkjøp av produkter og komponenter.

 

 

Opplæring og oppfølging

Miljøstyringssystemet vårt holdes levende i forbindelse med gjennomganger fra bedriftsledelsen. For å ytterligere sikre miljøarbeidet gjennomfører vi løpende opplæring i miljøspørsmål. Opplæringen tilpasses de ulike arbeidsområdene for at vi skal oppnå optimal effekt.

Prioriterte områder

IV Produkt har definert fem viktige områder hvor vi kan styre miljøpåvirkningen vår:

 • Energigjenvinning
 • Kjemikalier
 • Utnyttelse av råvarer
 • Kildesorteringssystem
 • Godstransport

Kvalitet i alle ledd

Kvalitetsbevisstheten gjennomsyrer alt arbeidet hos IV Produkt. Vi skal forbindes med kvalitet når det gjelder produksjon, markedsføring og kundeservice. Ved å være tydelig i tilbudene våre, skaper vi trygghet og tillit. Vi går gjennom tekniske og økonomiske spesifikasjoner med kunden for å unngå misforståelser. Hvis det er ønske om spesialtilpasninger, setter vi inn spesialkompetanse. Når bestillingen tas imot, blir den kontrollert. Eventuelle avvik godkjennes og signeres av teknologiavdelingen. Når alt er ferdig, får kunden en ordrebekreftelse. I den bekrefter IV Produkt at vi kan levere bestillingen etter kundens ønsker.

Vårt mål er å alltid konstruere inn kvalitet når vi utvikler nye produkter. Tekniske løsninger hvor vi kan bekrefte driftssikkerhet, blir prioritert, og både produktsikkerhet og miljøaspekter kontrolleres forløpende under konstruksjonen. Ved å fokusere på livssykluskostnadene skaper vi bærekraftige verdier for kunden samtidig som vi sparer på jordens ressurser.

Relaterte dokumenter

Sertifisering ISO 9001

Sertifisering ISO 14001

 

Vår måte å være

Hos IV Produkt har vi bestemt oss for å utgjøre en forskjell for kundene våre og for miljøet. Det har vi brutt ned i en rekke verdier som styrer hvordan vi skal være mot hverandre, mot kundene våre, mot leverandører og mot resten av samfunnet.

Innovative

Vi tør å tenke nytt, og vi vil alltid forbedre produktene og arbeidsmetodene våre. Ved å finne egne og uventede løsninger, leder vi utviklingen istedenfor å følge den.

 

Pålitelige

Du kan stole på oss. Uansett om du er kunde, medarbeider eller leverandør, skal IV Produkt stå for trygghet.

 

Langsiktige

IV Produkt er ikke som andre selskaper.

Siden eierne er i virksomheten, preges beslutningene av langsiktighet. Dette sikrer at vi ikke bare har suksess i dag, men at vi også skal være en sterk aktør i fremtiden.

Omtenksomme

Hos IV Produkt bryr vi oss om hverandre og om vår omverden. Ved hjelp av produktene våre bidrar vi til en mer bærekraftig verden ved å spare jordens ressurser.

 

Verdiskapende

Hos IV Produkt skaper vi merverdi. Gjennom miljø- og energieffektive løsninger skaper vi verdifulle tilbud som utgjør en forskjell for både kundene våre og for samfunnet.

 

Engasjerte

Hos IV Produkt stiller vi høye krav til oss selv, og vi har som mål å overgå forventningene i alt vi gjør. Vi setter pris på ansvar, og ved å dele kunnskapen vår vokser vi sammen.

Ledige stillinger

Vil du arbeide i en fremtidsrettet bransje?

Det er viktig at medarbeiderne våre trives, har det gøy og er stolte over å arbeide hos IV Produkt. Som et privateid selskap arbeider vi langsiktig, og vårt mål er å ha et godt arbeidsmiljø der hver enkelt får muligheten til å utvikle seg. IV Produkt har ekspandert voldsomt de siste årene, og vi er alltid ute etter engasjerte og kompetente medarbeidere. Vil du være med og utvikle IV Produkt?

 

Er du interessert i jobb hos oss, men finner du ikke ledige stillinger nå? Vennligst send en åpen søknad eller abonnere på ledige stillinger!

Har du søkt på en jobb før og lagret informasjonen din hos oss?

Logg på

 

Følg oss: