You are here

IV Produkts investeringsprogram er fullført!

I 2013 startet IV Produkt et investeringsprogram tilsvarende 120 Millioner SEK. Dette programmet er nå fullført og er tenkt å drive bransjen fremover.

- 45 millioner er satset på vårt Competence Center og i vårt Innovation Center som inneholder en lab med det seneste av testutstyr sier Mattias Sjöberg, VD i IV Produkt. Dette gjør vi slik at vi kan holde høyest mulig tempo i utviklingen av produkter, og vi vil vise at det er mulig å drive et konkurransedyktig industriselskap i Sverige.

IV Produkt ønsker også å vise kommende generasjoner at ventilasjon og inneklima er en bransje for fremtiden. Gjennom utdanning, produktutvikling og en lærerik hjemmeside vil IV Produkt være et kunnskapsforetak og være en spydspiss i bransjen.

– Vi skal være det åpenbare valget når det kommer til spørsmål om luftbehandlingsaggregater og energieffektiv ventilasjon, sier Mattias. Om vi oppfattes som er kunnskapsforetak er vi fornøyde. Takket være våre medarbeideres ekspertise og engasjement tror jeg vi er på god vei.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Mattias Sjöberg, + 46-470-75 88 60, mattias.sjoberg [at] ivprodukt.se


Følg oss: