Hovedkontor stengt fra 15. juli til 4. august. Supportnummer er tilgjengelig.Les mer

You are here

Ecodesign

Ecodesign-forordningen innføres i to trinn. Det første kommer i 2016, det andre i 2018. Forordningen stiller krav til produsenter for at de skal kunne CE-merke produktene sine. I ventilasjonsbransjen er det først og fremst varmegjenvinnernes tørre temperaturvirkningsgrad og vifters eleffektivitet som reguleres.

I Norge er det et forslag til nye energiregler. Disse kommer til å innebære det høyeste kravet til varmegjenvinning i Europa. Forslaget, som sannsynligvis blir vedtatt, sier 80 % varmegjenvinning for boliger og for andre eiendommer er kravet 85 %.

I nabolandet Sverige er det i dag ingen forordning som regulerer varmegjenvinningen. Det gjøres som regel en energibalanseberegning for hele bygningen, og deretter tilpasses ventilasjons-aggregatene etter den. I det Svenske Boverkets byggeregler oppgis anbefalt varmegjenvinning til minst 70 %.

Den nye Ecodesign-forordningen vil ha størst nytte i Sentral-Europa hvor dagens krav ikke er høye.

 

  Ecodesign
2016
Ecodesign
2018
Tørr
temperaturvirkningsgrad
varmegjenvinner
67% 73%
Tørr
temperaturvirkningsgrad
batterivarmeveksler
63% 68%

I tabellen vises kravene til varmegjenvinning i henhold til Ecodesign-forordningen 2016 og 2018. For rotorer, motstrømsvarmevekslere og platevarmevekslere må temperaturvirkningsgraden være minst 67 % i 2016 og 73 % i 2018. Kravet til batterivarmevekslere er noe lavere, 63 % i 2016 og 68 % i 2018.

 

Krav på SFP – vifteeffektivitet

  Sverige BBR Norge TEK 16 Ecodesign 2016 Ecodesign 2018
SFPv 2,0      
SFP   1,5    
SFP Internt     0,9 0,8

I tabellen over ser du hvordan kravene til energieffektivitet er i Ecodesign-forordningen og hvordan de er i Norge og Sverige i dag.

I Sverige brukes SFPv , hvor Boverkets krav er 2,0. Norge bruker SFP, og forslaget i TEK 16 er SFP 1,5. Det tilsvarer SFP på 1,6–1,7 for aggregat med rotor. Ecodesign-forordningen bruker en definisjon som heter SFP internt, og kravet for det ligger på 0,9 i 2016 og 0,8 i 2018. Ekodesignförordningen använder sig av en definition som heter SFP internt och kraven för det ligger på 0,9 år 2016 respektive 0,8 år 2018. Du kan läsa mer om det nedan.

 

SFP internt

Aggregatprodusentene må fremvise noe som kalles SFP internt før de kan CE-merke produktene sine. Det som er avgjørende for SFP internt, er trykkfall over filter og varmegjenvinner samt viftevirkningsgraden.

Ved SFP-beregning brukes alle trykkfall i aggregatet og kanalsystemet. Ecodesign-forordningen for 2016 krever en verdi på SFP internt på 0,9. Ved beregning med kanaltrykk på 200 Pa medfører det en ca.
SFP-verdi på 2,1

Det er bare produsenten som trenger å dokumentere SFP internt. Bestillere trenger ikke å legge stor vekt på SFP internt. Det er viktigere å legge vekt på SFP -verdien. Det er den som forteller hvor energieffektivt ventilasjonssystemet er.

Følg oss: