Hovedkontor stengt fra 15. juli til 4. august. Supportnummer er tilgjengelig.Les mer

You are here

Så raskt kan du beregne
energisparing og tilbakebetaling

Det kan være uventet lønnsomt å bytte ut et eldre ventilasjonsanlegg som ser ut til å være i god stand. Det er enkelt å regne ut energibesparelsene og inntjeningstiden når man bytter ut for eksempel et aggregat fra 90-tallet.

Siden det er mer enn 20 år gammelt, finnes det betydelig mer effektive aggregat i dag. For å regne ut energibesparelsen og inntjeningstiden utføres en investeringskalkyle IV Produkt Designer.

 

Se videoen om hvordan du beregner energisparing og tilbakebetaling før du bytter ut en enhet

 

Sammenligning:

Eldre aggregat

 • Luftmengde: 20 000 m³/h
 • Reimdrevne vifter, SFP-verdi: 3,5 kW/m³/s
 • Varmegjenvinner, cirka 40 % gjenvinning
 • Driftstid: 3 500 timer/år

På 90-tallet brukte de ofte kryssvarmevekslere, batterigjenvinnere eller varmebanker som varmegjenvinnere. Ved installasjonen var temperaturvirkningsgraden rundt 50 %, og etter mer enn 20 års drift kan den ha blitt redusert til cirka 40 %.

 

Nytt aggregat, Envistar Flex

 • Luftmengde: 20 000 m³/h
 • Roterende gjenvinner
 • Reversible varmepumpe ThermoCooler HP
 • Temperaturvirkningsgrad: 87,8 % (Varmepumpe + roterende gjenvinner)
 • SFP-verdi: 1,44 kW/m³/s
 • Energipris: 1,50 NOK/kWh for elektrisitet, 1,50 NOK/kWh for varme
 • Installasjonskostnader: 120 000 NOK
 • Redusert vedlikeholdskostnad i 20 år: 10 000 NOK x 20 år = 200 000 NOK
 • Energibesparelse: 172 000 kWh/år
 • Inntjeningstid: 3,7 år
 • Økning av eiendommens verdi: 3,2 millioner NOK (økt driftsnetto på cirka 257 000 NOK og avkastningskrav på 8 %)

 

 

Følg oss: