Hovedkontor stengt fra 15. juli til 4. august. Supportnummer er tilgjengelig.Les mer

You are here

Ventilasjon – en grønn
og bærekraftig investering

Agenda 2030

Verdens ledere i FN har blitt enige om et krystallklart mål: Vi må skape en mer bærekraftig, inkluderende og rettferdig verden og bekjempe klimaendringene, så raskt som mulig.

For å oppnå de 17 globale målene for bærekraftig utvikling – Agenda 2030 – må vi alle ta større ansvar for den verden vi overlater til fremtidige generasjoner. Det vil kreves både engasjement og store fremtidige investeringer, som må styres av bærekraft og langsiktighet. Her har ventilasjonsbransjen store muligheter til å bidra.
 

 

Agenda 2030

 

Tre dimensjoner som viktige utgangspunkt

Da Agenda 2030 ble definert var det med utgangspunkt i tre dimensjoner – samfunnsmessig, miljømessig og økonomisk. Mange tror det er kostbart å ta bærekraftige beslutninger, men ventilasjon er faktisk en grønn investering som går hånd i hånd med både lønnsomhet og helse.

 

 
 

Tre dimensjoner av Agenda 2030

 

Samfunnsmessig

Godt inneklima gir bedre helse

Vi tilbringer mer enn 85 prosent av tiden vår innendørs. Da stilles det svært store krav til ventilasjon og inneklima for både helse og trivsel. De avgjørende faktorene for optimalt inneklima er luftmengde, luftkvalitet og temperatur.

Flere forskningsstudier påpeker at disse faktorene påvirker hvordan vi har det og hvordan vi presterer. I følge denne studien synker prestasjonsevnen med hele 20 prosent hvis lufttemperaturen øker fra optimale 20 til 25 grader. Ved 30 grader synker den med hele 35 prosent!

Ved å bytte ut gammel luft med frisk luft i riktig mengde, kvalitet og temperatur skaper vi et godt inneklima, noe som er bra for både helsen, prestasjonsevnen og læringen. Dermed påvirker ventilasjonen den samfunnsmessige dimensjonen for bærekraftig utvikling.

 

Ventilasjon, temperatur og læring

Miljømessig

Sparer like mye energi som 40 atomreaktorer

I dag går rundt hele 40 prosent av Europas totale energiforbruk til bygninger.

Ved å bruke mer effektive ventilasjonsaggregat vil innbyggerne i Europa i 2025 redusere energi-forbruket med 361 TWh hvert år. Effektiviseringen sparer like mye energi som 40 atomreaktorer genererer hvert år, og det tilsvarer omtrent like mye som 150 % av Norges totale energiforbruk.

Dermed bidrar en investering i energieffektiv ventilasjon til den miljømessige dimensjonen for bærekraftig utvikling, samtidig som det bidrar til å bekjempe klimaendringene.

 

40 atomreaktorer

Økonomisk

Lønnsom investering med mer energieffektiv ventilasjon

Ifølge EU-kommisjonen vil vi i Europa spare 26 milliarder euro i året ved å bruke mer effektive ventilasjonsaggregater.

Hvis det store tallet brytes ned til et reelt prosjekt der man bytter til mer energieffektive ventilasjonsaggregater, oppnår man en årlig besparelse på 60 kWh/kvm. I eksempelet betjener aggregatene et kontorbygg på 10 000 kvm. Hvis strømprisen er 1 kr/kWh, blir det en årlig besparelse på 600 000 kroner, noe som fører til at eiendommen stiger betydelig i verdi.

Investeringer i energieffektiv ventilasjon er lønnsomt, og bidrar derfor også til den økonomiske dimensjonen av bærekraftig utvikling.

 

Energibruk og eiendomsverdi

Hånd i hånd for bærekraftig utvikling

I et større perspektiv kan ventilasjonsbransjen bidra til å påvirke til en bærekraftig utvikling basert på samfunnsmessige, miljømessige og økonomiske dimensjoner.

Med et godt inneklima forbedrer vi prestasjonsevnen, holder oss friskere og føler oss bedre. Ventilasjonsbransjen kan bruke sine energieffektive produkter til å redusere energiforbruket, noe som igjen bidrar til å fase ut fossile energikilder. Miljøvennlige investeringer innen ventilasjon går hånd i hånd med helse og lønnsomhet, som i et større perspektiv bidrar til at vi kommer nærmere våre felles mål i Agenda 2030.

 

Ventilation – en grønn investering

Følg oss: