You are here

Smart ventilasjon øker verdien av eiendommen

Tankegangen rundt hvilke fordeler som kan skapes med god ventilasjon, har endret seg gjennom årene. Ventilasjon har gått fra å være et lovkrav som skal oppfylles, til noe som skaper verdi og som reelt påvirker menneskene og økonomien i en bygning.

Etter at det begynte å bli snakk om viktigheten av et godt «inneklima» i en bygning, tok det ikke lang tid før man innså at en ny og godt gjennomtenkt ventilasjonsløsning også innebar en betydelig energibesparelse. Denne energibesparelsen er en del av det regnestykket som fører til økt eiendomsverdi.

 

Hvordan kan smart ventilasjon påvirke eiendomsverdien?

En eiendom vurderes blant annet på grunnlag av avkastning, driftsresultat, utviklingspotensial og beliggenhet. Av disse faktorene kan både utviklingspotensial og driftsresultat påvirkes av ventilasjonen.

Et godt inneklima med komfortkjøling øker leietakernes velvære og effektivitet. For grunneierne gir dette høyere leieinntekter per kvadratmeter. I tillegg eiendommen endres ved at kjøling integreres i ventilasjonsaggregatet og takflaten brukes til annet enn tekniske installasjoner. Alt dette skaper større utviklingspotensial, noe som øker verdien av eiendommen.

Vi kommer siden tilbake til hvordan energibesparelse kan påvirke verdien av eiendommen. Energibesparelse reduserer eiendommens totale driftskostnader. Driftsresultatet beregnes ved å trekke driftskostnadene fra de samlede leieinntektene. Hvis driftsresultatet deles med kravene til eiendommens avkastning, er dette lik verdien av eiendommen. Et bedre driftsresultat fører altså til økt eiendomsverdi.

Det lyder kanskje avansert, men det er egentlig ganske enkelt. Å satse på ventilasjon er en smart investering som øker eiendomsverdien. Og en høyere eiendomsverdi skaper muligheter for å foreta nye investeringer.

 

Smart ventilasjon øker verdien av eiendommen - Modell

Modellen viser en vanlig måte å beregne eiendomsverdien på.

 

Smart ventilasjon øker verdien av eiendommen - Eksempel

Her ser du et eksempel på en bygning som har skiftet ventilasjonsaggregat og redusert energikostnadene (økt driftsresultat) med 50 000 kr/år. Med et avkastningskrav på 5 % øker eiendomsverdien med 1 million kroner.

Følg oss: