You are here

Inneklimaet påvirker prestasjonsevnen

Varme somre og kalde vintre er noe mange ønsker. Unntatt når det gjelder klimaet på arbeidsplassen. Menneskelig velvære og evnen til å prestere optimalt blir sterkt påvirket av inneklimaet.

 

Produktiviteten øker betraktelig med riktig temperatur

Den anbefalte lufttemperaturen ved stillesittende arbeid er 20 til 23 grader om vinteren og 20 til 26 grader om sommeren. Ved operativt arbeid bør temperaturen ikke være under 18 grader og ikke over 24 grader.

Utenfor området for anbefalte temperaturer blir folk negativt påvirket. En høy temperatur, som er vanlig på mange arbeidsplasser om sommeren, reduserer ytelsen, fører til tretthet og bidrar til konsentrasjonsproblemer. Høye temperaturer er også en fysisk belastning for hjertet. Tungt arbeid kombinert med høye temperaturer og dårlig inneklima kan derfor være en skadelig arbeidssituasjon.

I tillegg til å holde riktig temperatur er det viktig å huske på at luften skal være av god kvalitet for å holde prestasjonsnivået på topp. Et godt inneklima bør være en selvfølge på skoler, i boliger og på arbeidsplasser.

Prestationsförmåga - Graf

Ved en temperatur på 25 grader reduseres produktiviteten ved fysisk arbeid med 10 % eller mer.

 

Industri med optimalisert temperatur øker lønnsomheten

I dag er det nesten en selvfølge med luftkondisjonering i bilen, og det blir stadig mer vanlig på kontorer og i butikker, men i industrien er det fortsatt ganske uvanlig. Men kanskje det er der det er mest lønnsomt med et godt inneklima?

Et godt inneklima øker ikke bare lønnsomheten, men skaper også velvære og gir bedre helse.

Et eksempel fra en monteringsbedrift der luften kjøles og varmes med luft, viser at produktiviteten avtar med minst 10 % hvis temperaturen er 25 grader i stedet for 20.

Hvor stor er da merkostnadene for integrert kjøling ved nye installasjoner? I eksempelet er produksjonslokalene på 12 000 kvm og har en luftmengde på 100 000 m3/t. Fire ventilasjonsaggregater med det integrerte kjøleaggregatet EcoCooler fra 
IV Produkt innebærer installasjonskostnader for kjøleaggregatene på ca. 1,5 millioner kroner og driftskostnader på ca. 50 000 kroner/år.

Hvis vi ser på hva det koster industrien med et for varmt inneklima uten kjøling i en måned, er det så mye som 2,2 millioner kroner i økte lønnskostnader. De økte lønnskostnadene skyldes den overtiden som må til for å kompensere for produksjonstapet for å opprettholde leveringssikkerheten.

Investeringen i avkjølte produksjonslokaler vil lønne seg på mindre enn ett år samtidig som folk vil føle seg bedre, i henhold til eksempelet.

 

 
Eksempel fra en monteringsbedrift
Areal 12 000 kvm
Luftmengde 100 000 m3/t
Driftskostnader, kjøling 50 000 kr/år
Antall ansatte 250
Merkostnader uten kjøling
Overtid 17 t/person
Kostnad for overtid 510 kr/t
Samlede merkostnader for lavere produktivitet cirka 2,2 millioner kr
Integrert kjøling
Installasjonskostnader 1,5 millioner kr
Inntjeningstid 8 måneder

Følg oss: