You are here

Hvordan kjøler du en bygning på den beste måten?

I denne sammenligningen av fire forskjellige alternativer ser vi på energieffektivitet, installasjonskompleksitet, støynivå og mulighetene som skapes på grunn av plasseringen av kjøleenheten.

 

Klikk på bildene for å se stor versjon.

 

Komfortventilasjon med nedkjølt tilluft

Kyla byggnad - Alternativ 1

1: Aggregat med EcoCooler integrert

Vi anbefaler komfortventilasjon med EcoCooler integrert i ventilasjons­aggregatet. I store deler av året kan lokalet frikjøles via uteluften. Når det ikke er tilstrekkelig, startes EcoCooler, og man får kjølt tilluft på en mest mulig energieffektiv måte. Aggregatet har EER på inntil 7.

I mange bygninger varierer luftmengden mye, og det kreves høy nøy­aktighet for tilluftens temperatur. EcoCooler kan med fordel brukes i kombinasjon med VAV-system, siden den har trinnløs regulering av kjøleeffekten. Ved behov for individuell regulering i hvert rom brukes EcoCooler i kombinasjon med aktive ventiler.

Med EcoCooler integrert kjøling slipper du eksterne kjølemaskiner på taket, og du får mindre komplekse anlegg.

 

2: Tradisjonell installasjon

Ved tradisjonell installasjon kjøler ventilasjonsaggregatet tilluften ved hjelp av kaldt vann fra eksterne kjølemaskiner på taket.

Installasjoner med væskekjøleaggregat gir mer krevende vedlikehold sammenlignet med en installasjon med integrert kjøleaggregat. Eksterne væskekjøleaggegat fører ofte til problemer med forstyrrende støy.

Tradisjonelle installasjoner krever mye takplass som isteden kan brukes til å skape interessante, kommersielle flater. Takterrasser, hager, basseng – mulighetene er uendelige når kjøleaggregatet integreres i ventilasjons­aggregatet istedenfor å plasseres på taket.

Når det kommer til energieffektivitet, er den tradisjonelle installasjonen mindre effektiv enn en installasjon med EcoCooler.

Kyla byggnad - Alternativ 2

 


 

Komfortventilasjon med kjølebafler eller viftekonvektorer/fancoils

Kyla byggnad - Alternativ 3

3: Aggregat med EcoCooler integrert

For å få den mest energieffektive løsningen anbefaler vi at tilluften kjøles med EcoCooler, som er integrert i ventilasjonsaggregatet. Nye EcoCooler kan gi EER på inntil 7.

Hvis det er ønskelig å kjøle rommet ved hjelp av baffler eller vifte­konvektorer/fancoils, kan det gjøres med et eget separat kjølemaskin. Vannet som går til bafflene, kan da kjøles til bare 14 grader av den eksterne kjølemaskinen, noe som er gunstig for energieffektiviteten.

Dermed blir hele systemløsningen mer energieffektiv sammenlignet med den tradisjonelle installasjonen med kjølebaffler og viftekonvektorer/fancoils.

Denne installasjonen er også enklere og mer kostnadseffektiv. Den eksterne kjølemaskinen på taket kan også være betydelig mindre.

 

4: Tradisjonell installasjon med kjølebafler

Ved tradisjonell installasjon kjøler ventilasjonsaggregatet tilluften ved hjelp av kaldt vann fra eksterne kjølemaskiner på taket. De interne lastene i rommet kjøles med baffler eller viftekonvektorer/fancoils.

Vanligvis må vannet til kjølebatteriet i ventilasjonsaggregatet holde syv grader for å avfukte uteluften.

Til kjølebafler og viftekonvektorer/fancoils må turledningsvannet være varmere for å unngå kondens. Den eksterne kjølemaskinen på taket produserer vann på 7 grader, som deretter må shuntes til 14 grader.

Å først produsere vann som holder 7 grader, for deretter å shunte det til 14, er ikke energieffektivt, og EER for kjølemaskinen synker.

Kyla byggnad - Alternativ 4

 

Les mer om: EcoCooler – integrert kjøleaggregat

 

Følg oss: