You are here

Smart ventilasjon gir nye muligheter

Vi i IV Produkt ønsker med våre luftbehandlingløsninger å skape et godt inneklima. Dette øker både velvære og prestasjonsevne og bør være en selvfølge i alle våre skoler, boliger og arbeidsplasser. Vårt oppdrag blir dermed tydelig – å gjennom smarte produkter og nye måter å tenke på forbedre inneklimaet.

 

Smarte ventilasjonsløsninger kan både forenkle og overraske. Her er tre muligheter som du kanskje ikke har tenkt på.

 

 

Styring fra skyen

Antall oppkoplede produkter øker stadig. Nå kan også luftbehandlingsaggregatene styres og overvåkes via skyen, noe som sparer både tid og penger samt gir økt trygghet for blant annet eiendomsbesittere og driftspersonell.

 

 

Tak med muligheter

Vi ser også store muligheter for arkitektene. Hvorfor benytte taket til tekniske installasjoner når vi i stedet kan skape interessante kommersielle flater? Takterrasser, hager, svømmebasseng – når kjøling og varme integreres i luftbehandlingsaggregatene er mulighetene uendelige. Fornøyde leietakere og lavere kostnader er en ytterligere bonus.

 

 

Økt eiendomsverdi

Smarte ventilasjonsløsninger gir ikke bare levende tak – de øker også den utleibare flaten. Kombinert med lave installasjons- og driftskostnader resulterer dette i en betydelig økning av verdien på eiendommen.

 

 

 

For oss har disse tre mulighetene gitt inspirerasjon til utviklingen av integrerte produkter slik som den reversible varmepumpen ThermoCooler HP og nye EcoCooler samt skyløsningen IV Produkt Cloud.

 

 

 

 

 

Følg oss: