You are here

Virkningsgrad

I diskusjonen om virkningsgrad er det viktig å skille mellom tørr og fuktig virkningsgrad.

Tørr temperaturvirkningsgrad på 85 % kan tilsvare fuktig temperaturvirkningsgrad på over 90 %. Den fuktige er teoretisk og kan ikke utnyttes i praksis på grunn av frost. Vi har forsøkt å illustrere dette i diagrammet nedenfor.

 

Temperaturvirkningsgrad

Temperaturvirkningsgrad

 

Gjenvinning motstrømsveksler

Gjenvinning motstrømsveksler

 

Ikke la deg lure av ulike «markedsføringstriks», som å angi ulik virkningsgrad for samme varmeveksler.

Vi angir alltid tørr virkningsgrad, som også er det eneste som kan måles ved vurdering.

 

Samme varmeveksler vist på ulike måter

Tørr, i samsvar med EN308 (korrekt!) 85 %
Våt 86–93 %
Våt inkl. motorvarme 88–95 %
Årsenergi inkl. motorvarme 92–97 %

Følg oss: