You are here

Ecodesign 2018 – slik blir ventilasjonsbransjen påvirket

EUs Ecodesigndirektiv for ventilasjonsprodukter blir endret fra 2018, og kravene til energieffektivitet blir strengere. Vi sammenligner med Ecodesign 2016 og går gjennom hvordan ventilasjonsbransjen påvirkes av de oppdaterte bestemmelsene.

 

Hva er Ecodesign?

EU har laget et direktiv for Ecodesign som har som mål å redusere verdens energiforbruk og utslipp av drivhusgasser. EU-direktivet har ført til forordninger for ulike produktgrupper, blant annet ventilasjonsprodukter. I følge forordningen må ventilasjonsaggregat ha et visst nivå på energieffektivitet, noe som bidrar til lavere miljøpåvirkning.

I ventilasjonsbransjen er det vanlig å måle energieffektivitet ved hjelp av temperaturvirkningsgrad og spesifikk vifte-eleffekt (SFP). For å oppfylle kravene i Ecodesign 2018 kreves både høyere temperaturvirkningsgrad og lavere SFP. Hvordan ser de nye tallene ut?

 

Temperaturvirkningsgrad

Med temperaturvirkningsgrad måler vi hvor stor del av fraluftens varme vi kan gjenvinne ved hjelp av en varmegjenvinner. Ecodesignkravene for alle typer gjenvinnere øker og ser slik ut:

Tørr temperaturvirkningsgrad
for varmegjenvinnere
Ecodesign
2016
Ecodesign
2018
Roterende gjenvinner, motstrømsvarmevekslere og kryssvarmevekslere 67% 73%
Batterivarmeveksler 63% 68%

Med dagens teknologi anbefaler vi at man foreskriver minst 80 % på roterende varmevekslere. Det tallet er oppnåelig i de aller fleste prosjekter.

 

SFP

SFP (Specific Fan Power) brukes for å måle viftenes eleffekt. Jo lavere SFP-tall, desto mer energieffektive er viftene.

SFP-kravet i Ecodesign 2018 varierer avhengig av hvilken type varmeveksler som brukes. For aggregat med roterende gjenvinner, motstrømsvarmeveksler og kryssvarmeveksler kreves en verdi på SFP internt på 0,8, noe som tilsvarer en omtrentlig SFPv-verdi på 1,9 med kanaltrykk på 200 Pa. Kravene til SFPint har økt med ca. 10 % fra 2016, da de lå på 0,9. Når det gjelder aggregat med væskekoblet batterigjenvinning gjelder nå SFPint 1,3, sammenlignet med 1,4 tidligere.

  Ecodesign
2016
Ecodesign
2018
SFP internt 0,9 0,8
Tilsvarende SFPv
(kanaltrykk 200 Pa)
2,1 1,9

Vi anbefaler enda lavere SPFv-verdi på 1,5, noe som man kan oppnå i de aller fleste prosjekter med lavt kanaltrykk.

 

Hva må du tenke på før 2018?

Med de nye kravene for Ecodesign 2018 blir det stadig viktigere med lavt energiforbruk i ventilasjonsaggregatene. Temperaturvirkningsgraden må være høyere, noe som krever mer effektive varmegjenvinnere. SFP-tallene skal være lavere, noe som forutsetter mer effektive vifter. Her er noen tips til hvordan du kan oppfylle kravene:

  • Det kan hende du må velge et større aggregat enn tidligere (muliggjør høyere varmegjenvinning og mer effektive vifter)
  • Større aggregat krever større vifterom
  • Dimensjoner kanalsystemene for lave kanaltrykk (gir lavere SFPv-verdi)

Det er viktig at du tenker på dette allerede nå, i både eksisterende og fremtidige prosjekter. Påse at alle aggregater som brukes, følger de nye reglene.
OBS! Alle aggregat som leveres fra og med 1. januar 2018 må være i samsvar med Ecodesign 2018.

Vi har nå utvidet sortimentet av Ecodesign 2018-godkjente ventilasjonsaggregat. Med nye valgmuligheter når det kommer til både varmegjenvinnere og vifter kan vi alltid levere aggregat med høyest mulig energieffektivitet.

 

Vil du vite mer om hvordan prosjektene dine blir påvirket av Ecodesign 2018?

Snakk med oss

 


EUs innstrammede regler for Ecodesign 2018 påvirker ventilasjonsbransjen

Følg oss: