You are here

Barnehage full av energi

Skole
Envistar
ThermoCooler HP reversibel varmepumpe

Barnhage | Oslo

I Oslo bygges det en barnehage med ti avdelinger for totalt 180 barn. Den nye barnehagen skal være et plussenergihus, noe som innebærer at bygningen skal bli selvforsynt med energien som brukes, sett over året.

Når det kommer til ventilasjonsaggregatene, må de ha et så lavt SPF-tall som mulig samt ha så høy gjenvinning som mulig, noe som gir best mulig energieffektivitet.

SFP-tallet er en dokumentasjon av viftenes spesifikke vifte-eleffekt. For at barnehagen skal kunne bli et plussenergihus, bør SFP-tallet ikke overstige 1,0. Aggregatenes totale varmegjenvinningsgrad bør ligge rundt 90 %.

Ved hjelp av aggregat fra vår Envistar-serie med roterende gjenvinner og ThermoCooler HP kan vi oppfylle kravene til energieffektivitet for barnehagen.

Siden hele installasjonen for kjøling og tilleggsvarme for ventilasjon er integrert i ventilasjonsaggregatet, er det ikke behov for kostbare og plasskrevende shuntgrupper og rørledninger. I dette tilfellet trengs det heller ikke tilkobling til fjernvarme, noe som også reduserer installasjonstiden.

Resultat

  • ThermoCooler HP muliggjør plussenergiprosjektet
  • En ekstremt energieffektiv løsning, noe som fører til at man sparer mye energi og mange penger
  • Godt inneklima gjennom hele året, noe som stimulerer læreevnen

 

Eiendomsinnehaver: KF Omsorgsbygg
Byggherre: Skanska Husfabrikken AS

SE FLER REFERANSER

EQ Building | Bristol
Kvarteret Skomakaren kontorbygg | Växjö

Følg oss: