Hovedkontor stengt fra 15. juli til 4. august. Supportnummer er tilgjengelig.Les mer

You are here

Norges første
nullenergiskole

Skole
Envistar Top
Envistar

Heimdal VGS | Trondheim

Nå bygger Skanska Heimdal videregående skole i Trondheim, Norges første nullenergiskole. IV Produkt har fått det prestisjefulle oppdraget å levere ventilasjonsaggregatene til prosjektet, som skal være fullført til skolestart i august 2018.

Skolen er planlagt å være en nullenergibygning i samsvar med standard for passivhus, noe som medfører store krav til leverandører.

Konsept for å spare plass

Alt-text

I følge Eskil Solberg, ventilasjonsprosjektleder hos Skanska, er ventilasjonen en av nøklene i prosjektet for å oppnå lavest mulig energiforbruk. Dette fører til stort fokus på SFP, årsvirkningsgrad og systeminndeling. Derfor har Heimdal valgt å desentralisere ventilasjonen med 54 ulike ventilasjonssystemer plassert så nær betjeningsområdet som mulig.

 

– Konseptet er å bruke minst mulig plass til tekniske installasjoner, og kombinasjonen små vifterom og lav SFP har vært prosjektets største tekniske utfordring, sier Eskil.

Strenge krav til SFP

Målet for SFP er ett av de laveste i Norge noen sinne. Eskil nevner at IV Produkt har vist stor teknisk kompetanse og en genuin interesse for å oppnå prosjektets mål.

Aggregatene som er levert, er tilpasset prosjektet, og flere løsninger har krevd nøyaktige beregninger. Automatikken er også skreddersydd for prosjektets behov.

Alt-text

Som ledd i kvalitetssikringen av aggregatene, gjennomførte IV Produkt en testkjøring. Resultatet var bedre enn forventet. Testen viste en SFP på 0,5 og en tørr temperaturvirkningsgrad på 85 % for de roterende varmegjenvinnerne.

SE FLER REFERANSER

EQ Building | Bristol
Kvarteret Skomakaren kontorbygg | Växjö

Følg oss: