You are here

Energieffektivisering og bedre
inneklima i en historisk bygning

Historisk bygning
Kontor
Video
Easy Access
Envistar Flex
ThermoCooler HP reversibel varmepumpe

Formannen | Stockholm

Formannen i Stockholm er en historisk bygning fra 1600-tallet. I dag rommer bygningen blant annet Naturskyddsföreningens rikskansli. Naturskyddsföreningen er Sveriges største miljøorganisasjon, og i tillegg har de Sveriges mest bærekraftige kontor. Da de skulle energieffektivisere og forbedre inneklimaet, støtte de på en rekke utfordringer, og derfor kontaktet de konsulentfirmaet Exengo i Stockholm.

 

Bærekraftig inneklima hele året

Naturskyddsföreningen ønsket en totalløsning med varme og kjøling for å skape et behagelig og bærekraftig inneklima hele året. I tillegg var det helt utelukket å endre den historiske bygningen ved å rive vegger eller åpne opp tak. Samtidig var veien til teknisk rom omgitt av en rekke trange passasjer.

«En av utfordringene var at det tekniske rommet lå vanskelig til midt i bygningen i tredje etasje», forteller Thomas Adermark hos Exengo.

 

I denne filmen viser Bernd Hake og representanter fra konsulentfirmaet Exengo frem et prosjekt for energieffektivisering og forbedring av inneklimaet i en eldre bygning i Stockholm.

 

Modulbasert inntransport med Easy Access

Løsningen ble ventilasjonsaggregatet Envistar Flex med den integrerte reversible varmepumpen ThermoCooler HP i Easy Access-utførelse. På den måten kunne aggregatet transporteres inn i moduler gjennom trange passasjer, for deretter å enkelt monteres i teknisk rom.

Kombinert kjøling og oppvarming i ThermoCooler HP.

Den reversible varmepumpen ThermoCooler HP kan integreres i våre Envistar Top- og Envistar Flex-aggregat. Et aggregat med integrert reversibel varmepumpe er mer energieffektivt enn en tradisjonell kjøleinstallasjon med eksternt kjølemaskin og varmebatteri.

 

Ventilasjonsaggregat med lave installasjons- og driftskostnader

Victor Andersson hos Exengo sier:

«Med ThermoCooler HP leverte vi en komplett og kostnadseffektiv løsning der den reversible varmepumpen kjøler ned tilluften om sommeren og varmer den opp om vinteren. Det var ikke behov for ettervarmebatteri og tilhørende rør.»

Den nye ventilasjonsløsningen førte til store besparelser:

«Kombinasjonen av Easy Access og ThermoCooler HP førte til lave installasjons- og driftskostnader», konstaterer Victor.

Victor Andersson og Thomas Adermark arbeider som VVS-konsulenter i Exengo. Her er de sammen med Bernd Hake fra IV Produkt.

Victor Andersson og Thomas Adermark arbeider som VVS-konsulenter i Exengo. Her er de sammen med Bernd Hake fra IV Produkt.

 

Resultat

  • Enkel inntransport gjennom trange passasjer.
  • Komplett løsning for kjøling og tilleggsvarme.
  • Ikke behov for ettervarmebatteri.
  • Ingen kostbare rørlegginger.
  • Lave installasjons- og driftskostnader.

Den reversible varmepumpen ThermoCooler HP kan integreres i våre Envistar Top- og Envistar Flex-aggregat.

Aggregatet ble levert i Easy Access-utførelse og kunne transporteres inn gjennom bygningen uten at man måtte rive vegger eller åpne opp tak.

 

Deltakere i dette prosjektet
Sluttkund: Naturskyddsföreningen
Konsulent: Exengo Installationskonsult AB
Installatør: Airteam Creovent AB

Mer om produktene i dette prosjektet

SE FLER REFERANSER

EQ Building | Bristol
Kvarteret Skomakaren kontorbygg | Växjö

Følg oss: