You are here

Kuldegjenvinning

Kjøleaggregatet EcoCooler kan fås med en innebygd roterende varmeveksler for kuldegjenvinning i sekvens med kjøleaggregatet. Dermed skapes maksimale energiutnyttelse og en lav tilkoblingseffekt.

Til alle størrelser kan den roterende varmeveksleren velges i standard- eller plussutførelse for optimal gjenvinning. Begge utførelser kan leveres med hygroskopisk overflate, noe som reduserer energiforbruket ytterligere.


Følg oss: