You are here

Luft

Luft omgir jorden med et trykk som er nødvendig for å opprettholde livet på planeten. Et menneske bruker ca. 1 m3 luft per time. Luften er en blanding av gasser, forurensninger og damp. Tørr, ren luft finnes bare i teorien. De gassene det er mest av i luften, er nitrogen (77 %) oksygen (22 %), argon og andre gasser (karbondioksid, hydrogen, neon, helium, krypton) og vanndamp (1 %).

Fuktig luft
Det er alltid en del vanndamp i luften. Fuktig luft er altså en blanding av tørr luft og vanndamp. Fuktigheten i inneluften kan endres til ønsket nivå ved hjelp av fukting/avfukting.

Temperatur
Temperaturen måles med et termometer og blir angitt i °C (grader Celsius), °F (grader Fahrenheit) eller K (Kelvin).

Absolutt fuktighet – dampinnhold
Med absolutt fuktighet menes den vannmengden i kg som finnes per kg tørr luft. Luftens mulighet til å inneholde vann reduseres når temperaturen faller.

Relativ fuktighet – relativt damptrykk
Denne angir hvor mye fuktighet luften inneholder i forhold til den maksimalt mulige fuktighetsmengden ved en bestemt temperatur. Hvis for eksempel den relative fuktigheten er 10 %, betyr det at vanndampen i luften har et trykk (= partialtrykk) som er 10 % av vanndampens metningstrykk ved en bestemt temperatur.

Entalpi
Entalpi betyr luftens varmeinnhold. Angis i kJ/kg luft.

Mollierdiagrammet
Mollierdiagrammet gjør det mulig å på en oversiktlig måte beskrive og forstå tilstandsendringene i luften når vi kjøler den ned eller varmer den opp. Du finner mer informasjon om hvordan du kan lese og bruke et Mollierdiagram her

Følg oss: