You are here

Luft

Luft omgir jorden med et trykk som er nødvendig for å opprettholde livet på planeten. Et menneske bruker ca. 1 m3 luft per time. Luften er en blanding av gasser, forurensninger og damp. Tørr, ren luft finnes bare i teorien. De gassene det er mest av i luften, er nitrogen (77 %) oksygen (22 %), argon og andre gasser (karbondioksid, hydrogen, neon, helium, krypton) og vanndamp (1 %).

Fuktig luft
Det er alltid en del vanndamp i luften. Fuktig luft er altså en blanding av tørr luft og vanndamp. Fuktigheten i inneluften kan endres til ønsket nivå ved hjelp av fukting/avfukting.

Temperatur
Temperaturen måles med et termometer og blir angitt i °C (grader Celsius), °F (grader Fahrenheit) eller K (Kelvin).

Absolutt fuktighet – dampinnhold
Med absolutt fuktighet menes den vannmengden i kg som finnes per kg tørr luft. Luftens mulighet til å inneholde vann reduseres når temperaturen faller.

Relativ fuktighet – relativt damptrykk
Denne angir hvor mye fuktighet luften inneholder i forhold til den maksimalt mulige fuktighetsmengden ved en bestemt temperatur. Hvis for eksempel den relative fuktigheten er 10 %, betyr det at vanndampen i luften har et trykk (= partialtrykk) som er 10 % av vanndampens metningstrykk ved en bestemt temperatur.

Entalpi
Entalpi betyr luftens varmeinnhold. Angis i kJ/kg luft.

Mollierdiagrammet
Mollierdiagrammet gjør det mulig å på en oversiktlig måte beskrive og forstå tilstandsendringene i luften når vi kjøler den ned eller varmer den opp. Du finner mer informasjon om hvordan du kan lese og bruke et Mollierdiagram her

Fant du dette interessant?
Del denne siden!

 

Følg oss: