You are here

Viftekurve

Viftekurven beskriver viftekapasiteten, og den avhenger av viftetypen.

Driftspunkt
Driftspunktet, også kalt arbeidspunktet, for en vifte avhenger av turtall (o/min), luftmengde og total trykkøkning. Om en vifte kjøres med konstant turtall og trykket i systemet øker, vil driftspunktet i diagrammet flyttes langs turtallskurven mot venstre, noe som gir lavere luftmengde. Hvis trykket faller, vil driftspunktet forskyves langs turtallskurven mot høyre. Bratte viftekurver innebærer at trykkendringer i systemet har relativt liten påvirkning på luftmengden. En turtallsstyrt vifte vil normalt reguleres av funksjoner for trykk- eller mengderegulering. Det innebærer at driftspunktet ikke er knyttet til turtallskurven, men at det kan forskyves ved hjelp av lavere/høyere turtall for enten å holde konstant trykk eller mengde.

Følg oss: