You are here

Varmegjenvinning

Det er ofte mye varme i luft som skal ventileres ut. Vi vil ikke at den varmen skal gå til spille, så vi gjenvinner så mye av den som vi kan. Det gjør vi ved hjelp av flere ulike typer varmevekslere. Vi gjenvinner altså varmen som er i avtrekksluften slik at den brukes til å varme opp den kalde luften som kommer fra ute.

Vi tilbyr flere typer meget effektive varmegjenvinnere. Dette for å kunne tilby den mest optimale løsningen samtidig som vi tar vare på jordens ressurser.


Vi kan gjenvinne varmen som er i avtrekksluften slik at den brukes til å varme opp den kalde luften som kommer fra ute.

Følg oss: