You are here

Effektiv ventilasjon og
bevart arkitektur

Historisk bygning
Offentlig bygning
EcoCooler kjøleaggregat
Envistar Top
IV Produkt Cloud
ThermoCooler HP reversibel varmepumpe

Rådhuset | Sönderborg, Danmark

I 1931 ble det utlyst en arkitektkonkurranse om hvem som skulle tegne det nye rådhuset i Sønderborg i Danmark. Arkitekten Holger Mundt vant, og han utformet den nye bygningen som stod ferdig i 1933. Det ble et mesterverk i dansk nyklassisisme. Den tradisjonelle bygningen, som ligger på Rådhusplassen, har siden vært et administrativt senter for Sønderborg kommune.

Årene har gått og rådhuset er renovert en rekke ganger. Det siste prosjektet inkluderte en gjennomgang av ventilasjonen. Det var ønskelig med komfortkjøling i bygningen for å skape et godt inneklima. Den ulempen man fryktet var at arkitekturen i den vakre bygningen ville endres hvis det ble plassert en kjølemaskin på taket.

Envistar Top med EcoCooler

Entreprenøren og huseieren valgte en løsning med omhu, og det resulterte blant annet i den reversible varmepumpen ThermoCooler HP. I tillegg ble det installert en rekke Envistar Top-aggregat med den integrerte kjølingen EcoCooler. Ettersom hele kjøleanlegget er integrert i ventilasjonsaggregatet, var det mulig å unngå kjøleinstallasjon på taket. Den vakre fasaden til rådhuset kunne bevares. Dessuten sparte man penger både fordi gulvarealet ble brukt mer effektivt og ved at installasjonen ble betydelig mindre komplisert. At aggregatet ble levert i delt utførelse forenklet også transporten inn i bygningen.

Fjernstyring via skyen

Rådhuset i Sønderborg fikk beholde det vakre eksteriøret og har i dag et godt inneklima med komfortkjøling. Ventilasjonsaggregatene er også koblet til IV Produkt Cloud for fjernstyring og skybasert overvåkning. Tjenesten gir brukeren en tydelig oversikt over alle aggregatene og mulighet til enkelt å justere verdiene i sanntid for økt energieffektivitet.

SE FLER REFERANSER

EQ Building | Bristol
Kvarteret Skomakaren kontorbygg | Växjö

Følg oss: