You are here

Skånsom renovering
av det historiske Tullhuset

Historisk bygning
Restaurant
Video
Easy Access
EcoCooler kjøleaggregat
Envistar Flex
Envistar Top
ThermoCooler HP reversibel varmepumpe

Restaurant | Norrköping

På kaien ved Motala ström ligger Gamla Tullhuset, en historisk bygning med aner tilbake til 1700-tallet. Det er et av de eldste husene i Norrköping, og det er klassifisert som en fredet bygning. Eiendommen har gjennomgått en totalrenovering, og i forbindelse med ombyggingen til restaurantvirksomhet ble det også installert et mer effektivt ventilasjonssystem.

Det ble levert tre ventilasjonsaggregat fra serien Envistar Flex: to med den integrerte reversible varmepumpen ThermoCooler HP, og ett med det integrerte kjøleaggregatet EcoCooler.

 

Inntransport gjennom taket

Strenge retningslinjer begrenset inngrep i Tullhusets konstruksjon, både utvendig og innvendig. Derfor var noen av utfordringen inntransport av ventilasjonsaggregatene, samt at de måtte få plass uten at takhøyden ble endret. Løsningen ble å fire ned aggregatene gjennom taket og plassere dem på loftet, på et sted med tilstrekkelig takhøyde.

Inntransport av ventilasjonsaggregatene gjennom taket 

Inntransport av ventilasjonsaggregatene gjennom taket 

Inntransport av ventilasjonsaggregatene gjennom taket. Foto: Sofia Andersson, M&F Foto

 

Aggregatene ble plassert på loftet, uten store inngrep i bygningens konstruksjon 

Aggregatene ble plassert på loftet, uten store inngrep i bygningens konstruksjon 

Aggregatene ble plassert på loftet, uten store inngrep i bygningens konstruksjon.

 

Ventilasjonsaggregat bak dører

Den innglassede baren får sin tempererte ventilasjonsluft fra et Envistar Top-aggregat med ThermoCooler HP. Når skyvedørene mot vannet åpnes om sommeren, stopper aggregatet automatisk. Ved å gjemme installasjonen bak to dører ble den skjult, selv om den ligger i nærheten av baren.

I baren er Envistar Top-aggregatet skjult bak to dører 

I baren er Envistar Top-aggregatet skjult bak to dører 

I baren er Envistar Top-aggregatet skjult bak to dører.

ThermoCooler HP med integrert kjøling og varme var et ekstra godt valg her, siden det ikke skulle brukes fjernvarme. I enkelte bygninger er det ikke enkelt å legge vannrør, og i Tullhuset var det ikke mulig å gjøre store endringer. Med minst mulig påvirkning har Gamla Tullhuset fått nytt liv, med et ventilasjonssystem som er tilpasset moderne restaurantvirksomhet.

 

Resultat:

  1. Ventilasjonsaggregatene transporteres inn via taket.
  2. To kombihetter ble montert på taket for fra- og tilluft. Hettene fikk skorsteinslignende design for å smelte inn blant eksisterende skorsteiner.
  3. Med få inngrep i et kulturbygg ble det installert et nytt og formålstjenlig ventilasjonssystem som passer til en restaurant.

Gamla Tullhuset er fremtredende i Norrköping

Gamla Tullhuset er fremtredende i Norrköping. Bygningen er sterkt forbundet med industrialiseringen og den tidligere havnevirksomheten.
Foto: Sofia Andersson, M&F Foto

 

Andre leser: Enkel inntransport av luftbehandlingsaggregat med det nye konseptet Easy Access

 

SE FLER REFERANSER

EQ Building | Bristol
Kvarteret Skomakaren kontorbygg | Växjö

Følg oss: