You are here

Nye ventilasjonsaggregat ga
energibesparelser i verdensklasse

Industri
Kontor
Envistar Flex
Flexomix

Produksjonsindustri | Göteborg

Ved Ruag Space sitt anlegg i Göteborg utvikles og produseres det utstyr til romindustrien. En virksomhet som krever et fullstendig kontrollert innemiljø ved for eksempel produksjon av elektronikk.

Det er installert fire ventilasjonsaggregat fra oss i IV Produkt – to Flexomix og to Envistar Flex. Det ene Flexomix-aggregatet er et sirkulasjonsaggregat som sammen med Consats luftfuktingsløsning opprettholder helt riktig temperatur og luftfuktighet i renrommene. (I renrom gjennomføres produksjon med lave mengder miljøforurensninger.) Det andre Flexomix-aggregatet med kryssvarmeveksler gjenvinner varme fra fraluften og tilfører friskluft.

Envistar Flex-aggregatene med motstrømsveksler har patentert avriming. Det gir høy årsvirkningsgrad for varmegjenvinningen. Med dette aggregatet sikres god luft i laboratoriemiljøet, der man ikke kan risikere at forurenset luft føres tilbake til tilluften.

 

Energiforbruket er redusert

Lars-Olof Lindehede er ansvarlig prosjektleder og systemdesigner hos konsulentselskapet Consat. Fra et besparelses- og bærekraftperspektiv mener han at dette er et prosjekt i verdensklasse.

Prosjektlederen Lars-Olof Lindehede i vifterommet.

Prosjektlederen Lars-Olof Lindehede diskuterer energibesparelser med selgerne våre Christian og Marie i vifterommet.

En oppfølging av energibesparelsen etter installasjonen viser et resultat som er over all forventning. Årsbesparelsen er i snitt 4,4 millioner kWh, noe som tilsvarer en besparelse på 55 prosent. Hvis man tar utgangspunkt i en energipris på cirka 1 krone per kWh, blir besparelsen 4,4 millioner kroner i året.

 

Mindre trekk

I renrommene blir det av og til trekkfullt for de ansatte, men det slipper de nå, siden ventilasjonen kan tilpasses bedre enn tidligere. Det nye systemet har gitt mer stabilt fuktighets- og partikkelnivå i renrommene, noe som er helt avgjørende for produksjonen.

Ved Ruag Space sitt anlegg i Göteborg utvikles og produseres det utstyr til romindustrien. 

Ved Ruag Space sitt anlegg i Göteborg utvikles og produseres det utstyr til romindustrien. 

Ved Ruag Space sitt anlegg i Göteborg utvikles og produseres det utstyr til romindustrien. Den nye ventilasjonsløsningen er mer tilpasningsdyktig.

 

Kunnskap om ventilasjon

Ruag Space krevde at produksjonen ikke måtte stoppes mens aggregatene ble installert. De hadde én time på seg til å slå av de gamle og sette de nye i drift.

Ruag Space sitt anlegg ligger ved innfartsveien til Göteborg.

Ruag Space sitt anlegg ligger ved innfartsveien til Göteborg. Etter installasjon av nye ventilasjonsaggregat har Ruag Space oppnådd en energibesparelse på 55 prosent per år.

– Samarbeidete med IV Produkt er bra på alle måter, uansett hvor i Sverige vi har med dem å gjøre. De har full kontroll på alt. Det er trygt, og de har også stor kunnskap å tilføre prosjektene, sier Lars-Olof Lindeheden.

 

Resultat

  • Energibesparelse på 4,4 millioner kWh per år, noe som tilsvarer en besparelse på 55 prosent.
  • Ventilasjon som tilpasses kundens forskjellige virksomheter, som kontor, produksjon og restaurant.
  • Ventilasjonsaggregat transporteres inn i små deler og bygges på stedet i et trangt rom.
  • Ingen driftsstans ved installasjonen.

Nøyaktig planlegging i forkant av installasjonen 

Marie Kandevik hos IV Produkt og Lars-Olof Lindeheden hos Consat 

Nøyaktig planlegging i forkant av installasjonen 

Det krevdes nøyaktig planlegging i forkant av installasjonen. Noen av aggregatene ble båret inn for hånd i små deler og bygd på stedet i et trangt rom i andre etasje. Marie Kandevik, selger hos IV Produkt, og Lars-Olof Lindeheden hos Consat har et svært godt samarbeid.

 

Mer om produktene i dette prosjektet

 

SE FLER REFERANSER

EQ Building | Bristol
Kvarteret Skomakaren kontorbygg | Växjö

Følg oss: