Hovedkontor stengt fra 15. juli til 4. august. Supportnummer er tilgjengelig.Les mer

You are here

Å bytte ventilasjonsaggregat fra 90-tallet
ga tilbakebetalingstid på 5 år

Kontor
Video
EcoCooler kjøleaggregat
Envistar Flex

Kvarteret Skomakaren kontorbygg | Växjö

Ved å bytte ut et gammelt ventilasjonsaggregat kunne huseieren Emilshus senke energiforbruket med 85 000 kWh i året – noe som er Tilsvarende en besparelse på som tilsvarer 50 kWh/m2/år. I denne artikkelen kan du lese hvordan det ble gjort.

Se filmen for å finne ut hvordan huseieren sparte 85 000 kWh/år ved å bytte ut ventilasjonsaggregatet fra 90-tallet.

 

Spar energi med ny ventilasjonsløsning

Huseieren Emilshus gjennomførte et energieffektiviseringsprosjekt for Kvarteret Skomakaren, som er et kontorbygg på 1700 kvadratmeter i Växjö i Sverige. Det gamle ventilasjonsanlegget fra 90-tallet ble byttet ut med et nytt og mer energieffektivt aggregat.

– I tillegg til at leietakerne får bedre inneklima har vi beregnet at det nye ventilasjonsanlegget kommer til å redusere energiforbruket med 85 000 kWh per år, forteller Marcus Arhov, teknisk forvalter hos Emilshus.

Marcus Arhov, Emilshus

Energibesparelsen fører til bedre driftsnetto, noe som også fører til at eiendommen stiger i verdi.

 

Raskt tiltak ga god effekt

Anton Andersson, ventilasjonsmontør hos Cretec, var med på installasjonen av det nye ventilasjonsaggregatet.

– Vi bytter ut det gamle aggregatet, som er fra 1991. SFP-verdien ligger på 3, og aggregatet har en varmegjenvinningsgrad mellom 40 og 50 prosent, sier Anton.

Det tok bare tre dager å rive taket, løfte ut det gamle aggregatet og få på plass det nye. Det nye ventilasjonsaggregatet fra Envistar Flex-serien har det integrerte kjøleaggregatet EcoCooler, noe som betyr at den gamle kjøleinstallasjonen som var plasser utendørs, også kunne fjernes.

Anton Andersson, Cretec Installation

– Den høye varmegjenvinningen på det nye aggregatet gjør at vi senker tilleggsvarmen fra fjernvarme med cirka 80 prosent. Strømforbruket til viftene synker med cirka 50 prosent, sier Anton Andersson.

 

Et prosjekt med mange vinnere

Huseieren Emilshus fikk raskt en kalkyle for inntjeningstiden ved bytte av ventilasjonsaggregat i dette kontorbygget. Den beregnede energibesparelsen på 85 000 kWh per år gjorde det enkelt å bestemme seg for investeringen.

I tillegg til å spare energi skaper det nye ventilasjonsaggregatet også bedre inneklima for leietakerne.

Dessuten innebærer en så stor energibesparelse en reduksjon av det negative klimaavtrykket fra alle de involverte partene, noe som bidrar til en mer bærekraftig fremtid.

Å bytte ut ventilasjonsaggregat fra 90-tallet førte til stor energibesparelse for kontorbygg

Det gamle ventilasjonsaggregatet fra 90-tallet løftes ut, og det nye løftes på plass. Byttet tok tre dager og ga en energibesparelse på 85 000 kWh i året for dette kontorbygget på 1700 m2.

 
Bygningens areal 1 700 m2
Driftstid, ventilasjon 3 500 timer/år
Energiforbruk,
gammelt ventilasjonsaggregat*
113 000 kWh/år
Energiforbruk,
nytt ventilasjonsaggregat*
28 000 kWh/år
Total energibesparelse 85 000 kWh/år
Energibesparelse
per kvadratmeter
50 kWh/m2/år
Tid for å bytte aggregat 3 dager
Tilbakebetalingstid** 5 år

*Ventilasjonsaggregatets energiforbruk for strøm og fjernvarme.

**Dette er et kontorbygg. Hvis det for eksempel hadde vært et leilighetsbygg med lengre driftstid, ville tilbakebetalingstiden vært enda kortere.

 

Vil du bytte ut et eldre ventilasjonsaggregat?

Be om tilbud

 

Mer om produktene i dette prosjektet

Takk til

 

 

SE FLER REFERANSER

EQ Building | Bristol
Kvarteret Skomakaren kontorbygg | Växjö

Følg oss: